Combo 3 chai dưỡng sên, rửa sên và phục hồi nhựa nhám của Sprayking.

150,000 

Bộ combo này bao gồm ba chai sản phẩm chất lượng cao, gồm dưỡng sên, rửa sên và phục hồi nhựa nhám, tạo nên một giải pháp toàn diện cho việc bảo dưỡng sên và tái tạo độ bóng và sức mạnh của sên