Chúng tôi, tại TayThanh.com, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng mọi hoạt động trên trang web của chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Dưới đây là mô tả chi tiết về Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng của chúng tôi:

1. Thu Thập Thông Tin

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, và dữ liệu trong biểu mẫu bình luận để phòng chống spam. Chúng tôi cũng có thể tạo chuỗi ẩn danh từ địa chỉ email của bạn để sử dụng với dịch vụ Gravatar.

2. Bảo Mật Hình Ảnh

Chúng tôi khuyến cáo bạn tránh tải lên hình ảnh có chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS), và nhắc nhở rằng khách truy cập có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

3. Sử Dụng Cookies

Khi bạn để lại bình luận, chúng tôi có thể lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookies. Những cookies này giúp bạn không phải nhập lại thông tin khi để lại bình luận lần sau và sẽ tồn tại trong một năm.

4. Quản lý Cookies

Nếu bạn có tài khoản trên trang web của chúng tôi hoặc để lại bình luận, bạn có quyền quản lý cookies. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookies khi truy cập trang web hoặc thay đổi cài đặt trình duyệt để tắt cookies.

5. An Toàn Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ dữ liệu của bạn với bên thứ ba ngoại trừ trường hợp chúng tôi cần thiết để thực hiện các dịch vụ bạn yêu cầu.

6. Quyền Lực của Bạn

Nếu bạn có tài khoản hoặc đã để lại bình luận, bạn có quyền yêu cầu nhận một tập tin xuất khẩu của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, hoặc yêu cầu xóa mọi thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.

7. Kiểm Soát Hậu Mãi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết giải quyết mọi thắc mắc và đảm bảo bạn luôn cảm thấy an tâm khi sử dụng trang web của chúng tôi.

8. Cập Nhật Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian để đảm bảo rằng nó luôn phản ánh các thay đổi trong quy định và yêu cầu pháp lý. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo rõ ràng trên trang web.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng của chúng tôi nhằm đảm bảo bạn có trải nghiệm trực tuyến an toàn và bảo mật. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại TayThanh.com!