Tag Archives: nhớt

Những tác động của thời tiết nóng đến động cơ và các loại nhớt phù hợp trong điều kiện thời tiết nóng

Khi nói đến hiệu suất động cơ trong điều kiện thời tiết nóng như hiện tại, vai trò của dầu nhớt không thể phủ nhận. Điều kiện nhiệt đới hoặc môi trường có nhiệt độ cao có thể tạo ra những thách thức đáng kể đối với động cơ và hệ thống bôi trơn. Do […]