Tag Archives: cách khắc phục tiếng ồn

Dầu nhớt và vấn đề tiếng ồn trong quá trình hoạt động của xe máy

Dầu nhớt đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm tiếng ồn trong quá trình hoạt động của xe máy.Nhiều người hay nghĩ những tiếng ồn phát ra từ xe của mình xuất phát từ động cơ hoặc có thể hỏng hóc ở đâu đó nhưng vấn đề chính nó ở dầu nhớt.Nếu dầu […]