Dầu nhớt – côn tay Mobil dành cho tất cả các dòng xe số honda, yamaha, suzuki.

88,000 

Dưới đây là một số ví dụ về các dòng xe mà dầu nhớt này thường được sử dụng:

  1. Honda Wave: Honda Wave Alpha, Wave RSX, Wave S, Wave Blade, Wave Dash và các dòng xe Wave khác.
  2. Yamaha Exciter: Yamaha Exciter 150, Exciter 135, Exciter 155 và các dòng xe Exciter khác.
  3. Suzuki Raider: Suzuki Raider 150, Raider 125 và các dòng xe Raider khác.
  4. Yamaha Sirius: Yamaha Sirius 50cc, Sirius 110cc và các dòng xe Sirius khác.
  5. Honda Dream: Honda Dream Neo, Dream Yuga và các dòng xe Dream khác.
  6. Suzuki Smash: Suzuki Smash 110cc và các dòng xe Smash khác.

997 in stock