Nhớt láp cho hộp số xe tay ga dành cho các dòng xe honda, yamaha và suzuki

25,000 

Dưới đây là một số dòng xe thông dụng và dầu nhớt thích hợp cho hộp số của chúng:

 1. Honda:
  • Honda Wave Alpha, Blade, Future: Sử dụng dầu nhớt 10W-30 hoặc 10W-40.
  • Honda PCX, SH: Sử dụng dầu nhớt đặc biệt được gọi là Honda HP Transmission Oil hoặc tương đương.
 2. Yamaha:
  • Yamaha Nouvo, Sirius, Exciter: Sử dụng dầu nhớt 10W-30 hoặc 10W-40.
  • Yamaha NMax, Aerox: Sử dụng dầu nhớt đặc biệt được gọi là Yamaha Transmission Oil Type F hoặc tương đương.
 3. Suzuki:
  • Suzuki Raider, Smash: Sử dụng dầu nhớt 10W-30 hoặc 10W-40.
  • Suzuki Skydrive, Address: Sử dụng dầu nhớt đặc biệt được gọi là Suzuki Gear Oil 10W-40 hoặc tương đương.